diplomski rad
Utjecaj kultivara i načina proizvodnje na sastav masnih kiselina repičinog ul

Ina Sušić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju ulja i masti