diplomski rad
Primjena tekućinske kromatografije i elektrokemijskih biosenzora u određivanju niskomolekulskih organskih kiselina u fermentiranim mliječnim proizvodima

Nataša Živković (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu