završni rad
Priprema i karakterizacija novih piridinijevih soli - mogućih obilježivača nukleinskih kiselina

Vanja Ivanković (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije