diplomski rad
Utjecaj parametara okoline na proces glavnog i naknadnog vrenja sladovine s povećanom koncentracijom ekstrakta

Monika Mihoci (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada