diplomski rad
Utjecaj propolisa na sastav lipoproteina u Swiss albino miša

Slavica Jelčić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane