diplomski rad
Učinak 17α-etinilestradiola na CCO i CHO-K1 stanice te primarnu kulturu ovarija štakora

Mirna Mihajlović (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije