diplomski rad
Primjena derivacijske spektroskopije u određivanju mangana u pitkim vodama u prisustvu željeza

Ana Merkler (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu