diplomski rad
Izolacija i karakterizacija bakterija mliječne kiseline kao autohtonih starter kultura

Ana Ružić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura