diplomski rad
Numeričke aproksimacije modela enzimske oksidacije L-dopa u mikroreaktoru

Ana Ptičar (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za procesno inženjerstvo
Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju