diplomski rad
Određivanje aktivnosti invertaze i dijastaze u različitim uzorcima meda

Maja Kordić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji