diplomski rad
Osobitosti prehrane osoba s malapsorpcijom, s posebnim osvrtom na unos i status folata

Ivana Milosavljević (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane