diplomski rad
Heterotrofni uzgoj alge Euglena gracilis s ciljem proizvodnje β-1,3-glukana

Marko Dalip (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada