diplomski rad
Titanatne nanocjevčice - novi materijal za kovalentnu imobilizaciju enzima

Vito Teršić (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za procesno inženjerstvo
Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju