diplomski rad
Određivanje nekih parametara kvalitete u uzorcima različih vrsta meda

Karmen Matković (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji