diplomski rad
Utjecaj Profresha na mikrobiološku ispravnost i održivost mljevenog mesa

Bojana Kelečević (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica