diplomski rad
Učinak lindana na koncentraciju glutationa i aktivnost kolinesteraza u tkivima i serumu štakora

Maja Popčević (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za toksikologiju