diplomski rad
Utjecaj dodatka organskog spoja na procese korozije uzoraka legure AMg3 u 0,1 M HCl i 3% NaCl

Mario Sabljić (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju