diplomski rad
Utjecaj vrste i spola peradi te tehnološkog procesa hlađenja na kvalitetu mesa

Krunoslav Sedlar (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe