diplomski rad
Utjecaj aeracije i miješanja na volumni koeficijent brzine prijenosa kisika u bioreaktoru s mješalom

Martina Radoš (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada