diplomski rad
Utjecaj procesa preradbe sirovog kakao zrna na polifenolne spojeve i njihov antioksidacijski kapacitet

Tanja Županić (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet