diplomski rad
Priprava cijaninskih boja - potencijalnih obilježivača nukleinskih kiselina

Ana Horvat (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije