diplomski rad
Određivanje udjela ukupnih flavonoida u raznim vrstama meda

Hrvoje Bručić (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji