diplomski rad
Određivanje ukupnih polifenola i antocijana u uzorcima višnje maraske s različitih lokaliteta

Maja Defar (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu