diplomski rad
Utjecaj ATPaze Sug1, podjedinice proteasoma i deubikvitinilaze Ubp8, podjedinice SAGA kompleksa na aktivaciju promotora PHO5 i PHO84 u kvascu Saccharomyces cerevisiae

Rudolf Posavec (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za biokemiju