diplomski rad
Ispitivanje procesa korozije uzoraka legure AlMg3, kositra i željeza u 0,1 M HCl uz dodatak novosintetiziranog organskog spoja

Mirela Piršl (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju