diplomski rad
Utjecaj količine inokuluma na rast i preživljavanje Lactobacillus acidophilus u sirutki

Marina Miloš (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda