diplomski rad
Dokaz slabo patogenog soja influence ptica H5N2 lančanom reakcijom polimerazom u stvarnom vremenu (Real Time PCR)

Kristina Presečki (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe