diplomski rad
Bioelektrička impedancijska analiza pri utvrđivanju promjena kvalitete ribe vrste Dicentrarchus labrax

Barbara Begić (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe