diplomski rad
Priprava kvaternih soli piridoksal-oksima reakcijama izmjene aniona

Senka Kovaržik (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije