diplomski rad
Spektrofotometrijsko i kemometričko razdvajanje apsorpcijskih spektara pri određivanju azo bojila u dijetalnom sirupu

Marina Palčić (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu