diplomski rad
Izrada računalnog programa za prikupljanje, obradu, pohranu i grafički prikaz bioloških podataka

Janko Diminić (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Kabinet za bioinformatiku