diplomski rad
Učinak vitamina E pri toksičkom djelovanju atrazina na dinamiku rasta BHK 21 C13 (Baby Hamster Kidney) stanica

Andrea Zglavnik (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za toksikologiju