diplomski rad
Određivanje karakteristika bioragradivih folija

Vedran Biondić Fučkar (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju