diplomski rad
Određivanje aktivnosti invertaze i dijastaze te specifičnog kuta rotacije u različitim uzorcima meda

Goran Jogun (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji