diplomski rad
Utjecaj fizikalnih svojstava materijala na homogenost smjese

Ksenija Brgles (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za procesno inženjerstvo
Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju