diplomski rad
Prilagodba neenimske metode s Ellmanovim reagensom za određivanje glutationa u tkivima štakora

Sandra Orešković (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za toksikologiju