diplomski rad
Određivanje udjela hidroksimetilfurfurala, udjela prolina i specifičnog kuta rotacije u medu od bagrema

Natalija Erdelja (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji