diplomski rad
Izravne dijagnostičke metode dokazivanja Trichinella sp.

Adrijana Muslim (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe