diplomski rad
Elektrokemijsko i spektrofotometrijsko određivanje polifenola u voćnim sokovima

Kristina Valinčić (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu