diplomski rad
Citotoksički učinak lindana na dinamiku rasta CHO-K1 (Chinese Hamster Ovary) stanica primjenom metoda Trypan Blue i Kenacid Blue

Teuta Murati (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za toksikologiju