diplomski rad
Citotoksički učinak lindana na CHO (Chinese Hamster Ovary)-K1 stanice praćeno Trypan Blue i Neutral Red metodama

Saša Martinčić (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za toksikologiju