diplomski rad
Utjecaj karvona i tanina na biološku razgradnju polikloriranih bifenila

Željka Vujaković (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda