diplomski rad
Učinak alfa-tokoferola pri toksičkom djelovanju lindana na dinamiku rasta BHK 21 C13 (Baby Hamster Kidney) stanica

Jelena Skupnjak (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za toksikologiju