diplomski rad
Utjecaj probiotičkih starter kultura Lactobacillus acidophilus M92 i Enterococcus faecium L3 na fermentaciju soka kupusa

Andreja Leboš (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura