diplomski rad
Utjecaj promjene parametara procesa na obradu modelne otpadne vode u membranskim bioreaktorima

Martina Špišić (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo