diplomski rad
Utjecaj ambalažnog mateerijala na fizikalno-kemijska i senzorska svojstva ketchupa tijekom skladištenja

Ljerka Mihalec (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća