diplomski rad
Korelacija fizikalno-kemijskih parametara i senzorske procjene uzoraka meda

Marina Romanović Zanchi (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji