diplomski rad
Kontrolirana fermentacija varaždinskog i hibridnog kupusa sa Leuconostoc mesenteroides LMG 7954 i Lactobacillus plantarum L4

Jovana Petrović (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura