diplomski rad
Kakvoća prehrane starijih osoba s obzirom na spol i prehrambeni standard

Alenka Kočevar (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda