diplomski rad
Spektrofotometrijsko određivanje anionskih detergenata u otpadnim vodama

Jurica Štiglić (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu